1. Biuro psychologiczno - matrymonialne "Fabryka Par" przyjmuje oferty tylko od osób pełnoletnich, stanu wolnego lub w potwierdzonej separacji.
 2. Klient zobowiązany jest udostępnić swoje realne dane w formularzu zgłoszeniowym oraz dokonać dokonac opłat zgodnych z cennikiem.
 3. Biuro matrymonialne "Fabryka Par" zobowiązuje się do zachowania szczególnej dyskrecji oraz do poszanowania wszelkich praw każdego klienta. Wszystkie dane personalne podane w ankiecie (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) pozostają wyłącznie do wiadomości pracowników biura "Fabryka Par".
 4. Klient zobowiązuje się do współpracy na zasadach Biura, a szczególnie do:
  • zachowania dyskrecji i ochrony danych osobowych innych Klientów Biura,
  • powiadomienia Biura o poznaniu ostatecznie wybranego partnera,
  • zaniechania kontaktu z Klientem, który nie wyraża na to zgody.
 5. Klient ma prawo do zlikwidowania swojej oferty bez podania przyczyny.
 6. Odpłatność następuje za udostępnienie kontaktu, nie za zrealizowane spotkanie.
 7. Dalsze kontakty pomiędzy klientami, czy wynikłe spory nie pozostają w gestii biura "Fabryka Par".
 8. Biuro "Fabryka Par" zastrzega sobie prawo co do ilości przedstawianych ofert, która zależna jest od napływających, nowych zgłoszeń.
 9. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z usług biura.
 10. Zaakceptowanie warunków regulaminu, które poparte zostaje wypełnieniem ankiety i jej aktywacją poprzez dokonanie opłaty członkowskiej, traktowane jest jako zawarcie umowy cywilno - prawnej, pomiędzy klientem, a właścicielem biura "Fabryka Par".
 11. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność informacji zawartych w ankiecie.
 12. Klient zobowiązany jest do nie rozpowszechniania ofert wraz z kontaktami udostępnionymi przez Biuro "Fabryka Par".
 13. Nie przestrzeganie Regulaminu przez klienta, upoważnia Biuro do natychmiastowego usunięcia oferty.